•  
  •  
  •  
  •  

 

Taustatietoa


Spiriton on perustanut Sirkku Ruutu. Hän toimii esimiesvalmentajana, organisaatiopsykologisena asiantuntijana ja kouluttajana lukuisissa yrityksissä, oppilaitoksissa ja järjestöissä. Hänen koulutuskielensä ovat suomi ja englanti.

Sirkku Ruutu
Psykologi, johdon valmentaja, työhyvinvointikouluttaja

Koulutus
PsM (psykologian maisteri)
KM (kasvatustieteen maisteri, opettaja)
Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti,
VET (vaativa erityistaso)
Certified coach - solution focused

Pätevyys käyttää psykologien käyttöön tarkoitettuja testejä. Näiden lisäksi mm. MBTI-pätevyys (step 1 ja 2) ja WOPI –pätevyys.

Julkaisut

Raija Salmimies, Sirkku Ruutu:
Ratkaisuja esimiestyön haasteisiin
SanomaPro 2013


Julkaistaan elokuussa 2013!

(Nyt ennakkomyynnissä)

Tutustu ja tilaa kirja tästä!

Nykyaikaiselle esimiehelle on selvää, että motivoituakseen työssään ihmiset tarvitsevat järkeviltä tuntuvia tavoitteita ja päämääriä. Samaan aikaan he haluavat myös tuntea, että heidän osaamistaan ja työpanostaan arvostetaan.

Miten esimies voi vastata näihin tarpeisiin?

Tässä teoksessa kuvataan niitä esimiestaitoja, joiden avulla esimies voi luoda työyhteisöön innostavan ilmapiiri, jossa jokainen työntekijä voi kokea työnsä merkitykselliseksi.

Teoksessa kerrotaan mm.

  • miten esimies voi tukea ihmisiä niin, että he uskaltavat innovoida ja kehittää työtään
  • miten esimies oppii toimimaan monimutkaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • mitä taitoja esimies tarvitsee haastaakseen ja ylittääkseen itsensä
  • miten rakennetaan hyvinvoiva työyhteisö
  • miten johdetaan jatkuvaa muutosta.

Teos sisältää myös runsaan paketin erilaisia työkaluja ja harjoituksia, joiden avulla esimies voi paitsi kehittää itseään myös auttaa alaisiaan kehittymään ihmisinä ja ammattilaisina. Kirja sopii kaikille esimiehille, jotka haluavat osata johtaa joukkojaan jatkuvasti muuttuvissa, aina yhä haastavammiksi käyvissä tilanteissa.

1. painos • Painovuosi: 2013 • ISBN: 978-952-63-1330-6

Raija Salmimies, Sirkku Ruutu:
Myönteisen muutoksen työkirja

- harjoituksia oman onnellisuuden lisäämiseen

Haluatko kartoittaa omat vahvuutesi?
Oletko pohtinut, mihin arvovalintasi perustuvat?
Tarvitsetko vinkkejä tunteiden säätelyyn tai ajankäyttösi tehostamiseen?

Myönteisen muutoksen työkirjan avulla löydät onnellisuutesi lähteet ja opit lisäämään hyvinvointiasi niin yksityis- kuin työelämässäkin. Kirja ohjaa kartoittamaan haasteita, tekemään toteuttamiskelpoisia suunnitelmia, arvioimaan menestyksen kriteerejä ja löytämään onnellisuuden lähteitä ja myös nauttimaan niistä. Avain hyvään itsetuntoon on itsetuntemuksen lisääminen ja oman persoonallisuuden eri piirteiden ymmärtäminen.

Kirjassa on runsaasti erilaisia harjoituksia ja kehittämisvinkkejä. Harjoituksissa on huomioitu erilaiset oppimistyylit, jotta lukijat löytävät itselleen sopivat harjoitteet. Harjoitukset soveltuvat myös ryhmätyöskentelyyn ja yksilövalmentamisen apuvälineiksi.

Tutustu ja tilaa kirja tästä!

1. painos • Painovuosi: 2009 • ISBN: 978-951-0-35829-0

 

Kaistisenkatu 11, 20760 Piispanristi, TURKU puh +358 41 4404478 - Webmaster Markku Itkonen