•  
  •  
  •  
  •  

 

Yrityksen arvot

Eettisyys
Käsittelemme kaikki asiakkaisiin liittyvät tiedot luottamuksellisina. Meitä sitoo vaitiolovelvollisuus ja kunnioitamme yksilön oikeusturvaa.

Asiakaslähtöisyys
Suunnittelemme valmennukset yhdessä asiakkaan kanssa siten, että ne kunnioittavat asiakasyrityksen arvoja, strategioita ja tavoitteita sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä.

Innovointi
Koulutamme itseämme monialaisesti jatkuvasti ja luomme uusia ja innostavia tapoja kehittää yritysten toimintaa ja henkilöstön hyvinvointia. Huolehdimme myös toimintamme laadusta käymällä itse jatkuvassa työnohjauksessa ja kehitämme omia toimintatapojamme muuttuvassa ympäristössä.

Verkostoituminen
Hyödynnämme tarvittaessa myös verkostomme muita laaja-alaisia osaajia edesauttaaksemme asiakasyritysten menestystä.

Kaistisenkatu 11, 20760 Piispanristi, TURKU puh +358 41 4404478 - Webmaster Markku Itkonen