Työyhteisön kehittäminen ja tiimikoulutukset

<< takaisin

 • Ihmisten erilaisuuden hyödyntäminen (MBTI)
  • erilaisuuden ymmärtäminen ja kunkin työntekijän voimavarojen hyödyntäminen
  • voimaa itsetuntemuksesta ja ymmärtämystä kollegan työtyylille

 • Vuorovaikutustaidot
  • ryhmädynaamiset ilmiöt
  • kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen
  • dialogitaidot
  • sanat todellisuuden luojana
  • tunneälyn käyttäminen

 • Reteaming – hajanaisesta yhtenäiseksi tiimiksi
  • ongelmista tavoitteisiin ja keinoihin
  • itsensä ja muiden motivointi
  • tavoitteiden konkretisointi ja realisointi
  • mahdollisuuksien kartoittaminen
  • voimavarojen tunnistaminen ja hyödyntäminen
  • suunnitelman kirkastaminen
  • edistyksen vahvistaminen
  • seuranta www.reteaming.com

 • Tuplatähti
  • ratkaisu henkisen hyvinvoinnin haasteeseen
  • työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään
  • www.twinstar.fi

 • 360 asteen palautteet
  • palautteen antaminen ja kehitysalueiden fasilitointi
  • 360 asteen palautteet linkitettyinä kehityskeskusteluihin
  • WOPI, MBTI ja muut psykologiset indikaattorit 360-palautteen syväntämisessä
  • tarjoamme myös ohjausta yrityksen oman 360-arvioinnin kompetenssiprofiilin luomisessa

 • Muutos – kaaoksesta mahdollisuuksiin
  • muutoksen vaiheet
  • muutosvastarinta – onko sitä?
  • esimiehen rooli muutoksen läpiviemisessä
  • aktivoiva muutokseen sitouttaminen
  • erilaisten ihmisten johtaminen muutoksessa
  • defensiivisistä rutiineista aitoon työn kehittämiseen ja prioriteettien balanssiin

 • Kehityskeskustelut
  • mitä kehityskeskustelu on parhaimmillaan
  • kehityskeskustelun hyödyt
  • kehityskeskustelu osaamisen kehittäjänä
  • kehityskeskustelu sisäisen motivaation luojana
  • kehityskeskustelun rakenne, sisältä ja toimintamallit
  • esimiehen ja alaisen roolit kehityskeskustelussa
  • kehityskeskustelun haasteet ja miten ne voidaan voittaa

 • Vastuullisuus ja henkilöstötaidot
  • vastuullinen työote – mihin voin, haluan ja mihin minun tulee vaikuttaa itse
  • objektista subjektiksi
  • itsereflektion merkitys henkilöstötaitojen kehittämisessä
  • itsensä motivointi ja oman elämänsä johtaminen
  • aktiivinen yhteistyösuhde ja sitoutuminen
  • johdon ja henkilöstön välinen luottamus

 

 

Kaistisenkatu 11, 20760 Piispanristi, TURKU puh +358 41 4404478 - Webmaster Markku Itkonen