Esimiehen itsetuntemus ja itsensä johtaminen

<< takaisin

 • Autenttisen minuuden löytäminen johtajana
 • Omien arvojen mukainen elämä
 • Ihmiskäsitys, minäkuva ja itsetunto
 • Oma sisäinen puhe ja asenteet
 • Palautteen hyötykäyttö oman johtajuuden kehittämisessä
 • Tunteiden abc, tunteiden muodostuminen ja niiden hallinta työyhteisössä
 • Tulevaisuuden esimies
 • Ajankäyttö ja priorisointi
 • Defenssien tunnistaminen ja purkaminen
 • Itsensä ja alaistensa persoonallisten erojen ymmärtäminen ja hyödyntäminen MBTI (step 1 ja 2)
 • Joharin ikkuna
 • 360 asteen palautteet apuvälineenä parempaan johtamiseen yksilöcoachaus itsetuntemuksen ja osaamisen kehittämisessä
 • Itsensä johtaminen ja itsensä kehittäminen (omakohtainen projekti, joka voi sisältää yksilövalmennusta)
  • taustauskomukset tulevaisuuden menestyjistä
  • arvot valintojen ohjaajina ja eettinen johtaminen
  • missio (oma perustehtävä)
  • visio (unelma, toivetila)
  • motivaatiotarkistus (minun ja jonkun muun unelma?)
  • päämäärä ja tavoitteet (konkretia)
  • strategia (miten?)
  • toimintasuunnitelma (edistyksen suunnittelu ja aikataulu)
  • mittaukset (onnistumisen kriteerit)

 

 

Kaistisenkatu 11, 20760 Piispanristi, TURKU puh +358 41 4404478 - Webmaster Markku Itkonen